Bralna značka je program, ki na nacionalnem nivoju poteka že od leta 1961, sprva pod okriljem ZPMS, kasneje pa Društva Bralna značka Slovenije.

Program vključuje osnovnošolske otroke, od prvega razreda dalje, skozi celotno osnovno šolanje.

Namen programa, ki ga na lokalnem območju organizira DPM Koper, je vzpodbujanje branja med osnovnošolsko populacijo in s tem privzgajanje bralne kulture otrok. Pri izpeljavi programa se društvo povezuje z aktivom knjižničark vseh osnovnih šol v MOK in OA, ki program zastavijo in izpeljejo vsebinsko. DPM Koper priredi zaključne prireditve na občinskem nivoju, ki so zastavljene motivacijsko, za spodbudo po triletnem obdobju sodelovanja v programu (za tretješolce) ter kot nagrada devetošolcem, ki so bili v program vključeni vseh 9 let osnovnega šolanja (»zlati bralci«). Ob tem nudi tudi vsebinsko pomoč šolam in spodbuja njihovo povezovanje k enotni bralni znački ter se povezuje z Društvom Bralna značka Slovenije na nacionalnem nivoju.

Ob bralni znački program vključuje tudi občinski knjižni kviz, ki ga društvo v soorganizaciji z aktivom knjižničark osnovnih šol MOK izpelje vsaki dve leti.

Na šolah se otroci pripravljajo s prebiranjem literature določenega vnaprej izbranega avtorja ter nato organizirajo šolske kvize. Najbolje uvrščeni učenci na kvizu svoje šole se uvrstijo na občinski knjižni kviz, ki je organiziran svečano, saj na njem sodelujejo v glavnem vse šole MO Koper, DPM Koper pa ob tem organizira za otroke tudi pogostitev. Najboljši na občinskem kvizu prejmejo priznanja in nagrade, vsi udeleženci pa za svoj trud in pridobljeno znanje simbolične nagrade.

Zlati bralci 2017

Zlati bralci 2018