DPM Koper vsako leto organizira več letovanj v krajih z ugodno klimo ali klimatskih zdraviliščih.

Letovanja so namenjena otrokom med 6. in 14. letom starosti in trajajo 7 ali 10 dni. Za otroke, ki imajo določene zdravstvene indikacije, jih delno subvencionira ZZZS, napotijo pa njihovi otroški zdravniki.

Vsa letovanja so izvedena v krajih z ugodnimi klimatskimi pogoji, pogosto v kapacitetah ZPMS ali Centra šolskih in obšolskih dejavnosti ter nudijo široke možnosti udejstvovanja v prostem času (bivanje na svežem zraku v hribih in na morju, športne aktivnosti na prostem). Poskrbljeno je za uravnoteženo zdravo prehrano, usklajeno z zahtevanimi standardi.

Okvirni program, ki ga pedagoški vodja letovanja pripravi, je dopolnjen tudi s predlogi in idejami mentorjev, pri čemer se vsi vključujejo kot izvajalci posameznih aktivnosti. Preko dneva se izmenjujejo razne športne aktivnosti, izleti in raziskovanje okolice, popoldnevi pa so velikokrat v znamenju priprav na večerni program. V njem sodelujejo prav vsi, od najmlajšega do najstarejšega, vsak prispeva po svojih željah in zmožnostih. Priljubljen je »Pokaži kaj znaš«, tudi kot spoznavni večer, pa razne nagradne igre s praktičnimi nagradami (promocijski material, manjše igrače), TOMBOLA, ne smejo pa manjkati niti poroke, saj se pogosto na letovanjih najdejo simpatije, ki si želijo svojo ljubezen tudi okronati.

Organizirano tradicionalno letovanje z Društvom prijateljev mladine Koper poskrbi za:


  • zdravo življenje v naravi in z naravo,
  • spremembo klime, ki blagodejno deluje na zdravje otrok,
  • učenje prilagajanja interesom skupine in socializacijo,
  • privajanje na samostojnost,
  • pridobivanje določenih umskih in telesnih spretnosti,
  • oblikovanje značajskih vrednot,
  • načrtno in namensko izrabo prostega časa,
  • spoznavanje novih vrstnikov in navezovanje prijateljstev,
  • nepozabna počitniška doživetja.