Te veseli delo z otroki?

Imaš vsaj dve uri prostega časa na teden? V kolikor imaš razvito empatijo, si komunikativna, odgovorna oseba, te vabimo, da se nam pridružiš kot prostovoljec/ prostovoljka.


Želeni pogoji, ki naj bi jih izpolnjevali bodoči prostovoljci:


 • študentke in študenti z ustrezno izobrazbo, ki so vsaj eno šolsko leto pripravljeni sodelovati pri izvajanju našega programa, stari od 18 do 25 let.
 • Prednost bodo imele študentke in študentje socialnega dela, psihologije, socialne pedagogike, razrednega pouka, pedagogike, andragogike, sociologije in medicine. Prav tako pa so dobrodošli tudi študentje in študentke drugih družboslovnih in humanističnih smeri ter nasploh ostalih študijskih smeri.
 • Nujni pogoj za pristop k aktivnemu prostovoljnemu delu je opravljeno usposabljanje, pod organizacijo DPM Koper.

Naloge prostovoljcev:


 • oblikovanje in izvajanje aktivnosti za osnovnošolske otroke;
 • izvajanje občasnih delavnic na šolah;
 • obiskovanje mentorskih sestankov;
 • redno oddajanje evalvacijskih in mesečnih poročil.


Koristi prostovoljcev:


 • brezplačno usposabljanje,
 • potrdilo o opravljenem številu prostovoljskih ur,
 • veliko izkušenj s področja dela z otroki, mladostniki in vodenja skupine,
 • spoznavaš nove ljudi,
 • nova znanja s področja preventive,
 • kakovostno uporabiš prosti čas,
 • odlična referenca pri iskanju (prve) zaposlitve,
 • osebna rast in razvoj,
 • gradiš lastni sistem vrednot,
 • pridobivaš nova znanja in izkušnje,
 • preverjaš lastne sposobnosti, spretnosti in znanja ..

Zainteresirani kandidati se evidentirajte preko spodnjega obrazca.