Program Otroški parlament je nacionalni program, ki se že od leta 1990 izvaja po vseh šolah v Sloveniji.

Na občinskem nivoju  program vodijo društva oz. zveze prijateljev mladine v sodelovanju z osnovnimi šolami. Društvo prijateljev mladine Koper izpeljuje ta program na občinskem nivoju. 

Gre za program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo in predstavlja eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o zanje pomembnih vprašanjih. Temo vsakega naslednjega parlamenta na demokratičen način izberejo mladi parlamentarci, ki so predstavniki učencev svoje regije, na nacionalnem parlamentu. Ta oblika demokratičnega dialoga se ob pričetku šolskega leta prične na posamezni šoli (šolski parlamenti) ter pred pomladjo nadaljuje na občinski in regionalni ravni ter se končno zaključi na državni ravni – na nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v Državnem zboru Republike Slovenije. 

Izbrani predstavniki šol Mestne občine Koper na dan izvedbe občinskega parlamenta dopoldan predstavijo mnenja učencev svoje šole v treh tematskih delavnicah, ob 11. uri pa se dogajanje preseli v občinsko palačo, ko v prostoru, kjer mestni svetniki zasedajo na občinskih svetih, predstavijo svoja stališča in parlamentirajo. 

Teme otroških parlamentov od leta 1990 naprej so bile: Otrokom zdravo in varno okolje, Prosti čas, Otrokom prijazno šolo, Brez nasilja za prijateljstvo, Moč prijazne besede, Da bi zmogel reči ne, hvala – alkoholu, cigaretam, drogam in vsem oblikam nestrpnosti, Imam pravico – imaš pravico, Danes sem ti in ti si jaz, Otroci in mediji, Imava se rada, Hočem, torej zmorem, Moj prosti čas, Otroštvo brez nasilja in zlorab, Humani medosebni odnosi in zdrava spolnost, Mladi in Evropa, Tabuji – prepovedane stvari, Naše mnenje o devetletki, Zabava in prosti čas mladih, Ljubezen in spolnost.