Zeleni nahrbtnik je zelo priljubljen program Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana, ki ga na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran organizira in vodi Društvo prijateljev mladine Koper.

S podporo Mestne občine Koper in Občine Ankaran številnih mentoric – vzgojiteljic in pomočnic, ki se vanj vključujejo prostovoljno ter otroke navdušujejo in učijo skrbi za okolje, je program vedno bolj izviren, zanimiv in priljubljen. Zato se vanj iz leta v leto vključuje vse večje število enot vrtcev, skupaj okoli 1000 otrok. Zeleni nahrbtnik je ekološki program, ki z maskoto zmajčkom Jurčkom potuje po vseh vrtcih MO Koper, ter otrokom na njim ustrezen način posreduje znanje o skrbi za okolje ter jim naloži izpeljavo določene ekološke naloge.

Predstavnik DPM Koper v jesenskem času preda prvemu vrtcu nahrbtnik z zmajčkom in z vnaprej zastavljenimi nalogami, ki jih bodo v tem času opravili. Po tednu dni otroci predajo nahrbtnik vrstnikom iz naslednjega vrtca, z nalogo, ki so jim jo zastavili. 

Naloge so različne, od skrbi za urejeno in varno vrtčevsko igrišče, do zbiranja in reciklaže odpadnega papirja, pa zasaditev cvetja ali grmovnic v okolici vrtca, kako varčujemo z energijo in vodo … 

Vrtci se preko tega programa med seboj povezujejo, se obiskujejo, ko si predajajo nahrbtnik z ekološkimi nalogami ter vključujejo vanj tudi širše okolje, ne samo starše, in stare starše, ampak tudi druge krajane, ki jim pomagajo pri izpeljavi marsikatere akcije. Na ta način vzbujajo in krepijo okoljsko zavest tudi zunaj svojih igralnic. 

V program so vključeni tudi otroci Vrtca Delfino blu, kar je dragoceno tako za italijansko govoreče otroke, kot za njihove vrstnike iz slovenskih vrtcev, ki se morda z jezikom okolja še niso imeli priložnosti srečati.

Vsako leto meseca aprila Zmajček Jurček v svojem zelenem nahrbtniku zaključuje svoje popotovanje po vrtcih in ob praznovanju Dneva zemlje nato z zaključno prireditvijo tudi nagradi otroke, ki so pri programu sodelovali. 

Ob tem si lahko vsi otroci in njihove mentorice ogledajo razstavo izdelkov in poteka projekta v tekočem letu. Razstava je določen čas na ogled in odprta tudi za javnost.

Prisluhnite otroškemu zboru Vrtca Koper, enota Ribica pri prepevanju himne Zelenega nahrbtnika. 

Zborček vodi Nataša Makuc Bordon. Zeleni nahrbtnik Vrtec Koper 2014

Na spodnjih povezavah si lahko snamete zanimivosti programa Zeleni nahrbtnik 

Pobarvanka zmajčka Jurčka

Himna Zelenega nahrbtnika, besedilo

Himna Zelenega nahrbtnika, note

Glasba za pesmico


Poglejte si spletno stran programa

Spletna stran programa