Društvo prijateljev mladine Koper (v nadaljevanju DPM Koper) objavlja javni natečaj za oblikovanje novega logotipa.

Namen natečaja je izbrati nov logotip, ki bo kot uradni simbol predstavljal društvo. Z njim želimo vzpostaviti lastno identiteto in prepoznavnost društva.

Logotip mora vsebovati naziv društva »DPM Koper« in še razpoznaven grafični element (simbol/znak). Rok oddaje je 31. 10. 2019 v digitalni obliki na info@dpm-kp.si ali osebno na društvo.

Društvo nima predvidenih sredstev za plačilo honorarja, zato avtorje in avtorice naprošamo, da se prostovoljno odrečejo avtorskim pravicam. Bomo pa poskrbeli, da bo dober glas o zmagovalki ali zmagovalcu dosegel čim širšo javnost. S pomočjo sponzorjev - donatorjev bomo poskrbeli za simbolično (nedenarno) nagrado.

Najboljši predlog bo izbrala strokovna komisija. Izbor avtorja logotipa bo objavljen na Facebook in spletni stani društva.

Vsi logotipi bodo po zaključenem natečaju javno razstavljeni.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@dpm-kp.si.