Kjer je volja je pot

Društvo prijateljev mladine Koper deluje že od leta 1954. Je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.

Društvo prijateljev mladine Koper ima pridobljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike.

Cilji:

  • motivirati otroke in mladostnike za kreativno preživljanje prostega časa,
  • zaobseči čim širšo populacijo otrok in mladostnikov,
  • ponuditi vsebine, preko katerih bodo otroci in mladostniki koristno izrabili prosti čas,
  • omogočanje druženja, spoznavanja novih prijateljev, širjenja socialne mreže,
  • izvajanje in usvajanje novih dejavnosti in s tem pridobivanje novih znanj,
  • preventivno delovanje proti poseganju po nadomestnih zadovoljitvah (droge, alkohol, cigareti in druge zasvojenosti).

S klikom na spodnji gumb si lahko ogledate vsebine do leta 2019.